Chi tiết sản phẩm

GIÀN GIÁO KHUNG

Liên hệ

KÍCH THƯỚC  ĐVT QUY CÁCH TRỌNG LƯỢNG
GIÀN GIÁO KHUNG 1.7M  42 KHUNG, 42 CHÉO 1.6LY, CÓ ĐẦU 9 KG
GIÀN GIÁO KHUNG 1.7M  42 KHUNG, 42 CHÉO 1.8LY, CÓ ĐẦU 10 KG
GIÀN GIÁO KHUNG 1.7M  42 KHUNG, 42 CHÉO 1.8LY, CÓ ĐẦU 11 KG
GIÀN GIÁO KHUNG 1.7M  42 KHUNG, 42 CHÉO 2.0LY, CÓ ĐẦU 12 KG
GIÀN GIÁO KHUNG 1.53M  42 KHUNG, 42 CHÉO 1.8LY, CÓ ĐẦU 9.5 KG
GIÀN GIÁO KHUNG 1.53M  42 KHUNG, 42 CHÉO 2.0LY, CÓ ĐẦU 10.5 KG
GIÀN GIÁO KHUNG 1.2M  42 KHUNG, 42 CHÉO 1.8LY, KO ĐẦU 7 KG
GIẰNG CHÉO 1.96M CÁI 1.4LY 2.4 KG
GIẰNG CHÉO 1.96M CÁI 1.2LY 2.0 KG
GIẰNG CHÉO 1.70M CÁI 1.2LY 1.8 KG
zalo-icon
phone-icon